Bloemengroothandel Den Toom, Naaldwijk

 Bloemengroothandel Den Toom

Disclaimer


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Bloemengroothandel Den Toom deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Eventueel vermelde tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Bloemengroothandel Den Toom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Bloemengroothandel Den Toom of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

Al het materiaal op deze website dat van andere websites komt en die niet als "Royalty Free*", GNU-General Public License o.d. bekend stonden, zijn steeds verkregen door daar toestemming voor te vragen aan de webmaster o.d. Bij geen reactie is uitgegaan van "Lex silentio". Bloemengroothandel Den Toom is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Toepasselijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing op alle onderdelen, dus inclusief links e.d., van de pagina's op deze website alsmede alle emails, eindigend op @bloemengroothandeldentoom.nl en @den-toom.com


* You may use the Image: . . . . In digital format on websites, multimedia presentations, broadcast film and video, cell phones. In printed promotional materials, magazines, newspapers, books, brochures, flyers, CD/DVD covers, etc. Along with your corporate identity on business cards, letterhead, etc. to decorate your home, your office or any public place.